Tillbaka till Annonsering

Utgivningsdagar

Utgivningsdagar
Utgivningsplan för 2017
Manusstopp
Utgivningsdag
Januari
4/1
25/1
Februari
1/2
22/2
Mars
1/3
22/3
April
5/4
26/4
Maj
3/5
24/5
Juni
31/5
21/6
Juli
5/7 26/7
Augusti
2/8
23/8
September
6/9
27/9
Oktober
4/10
25/10
November
1/11
22/11
December
15/11 6/12