Tillbaka till Annonsering

Prislistor

Prislistor
Här hittar ni priserna för annonsering i Bjurholms, VännäsGuiden, titta även på våra förmånliga annonsavtal, för dig som vill annonsera fler gånger.
Prislista Bjurholms/vännäsguiden 8 000 ex
 
   mittuppslag
Uppslag(2/1)
B: 406mm * H: 280mm
Pris: 9.535 SEK
helsida
Helsida(1/1)
B: 196mm * H: 280mm
Pris: 5.065 SEK
halvsida
Halvsida (1/2)
B: 96mm * H: 280mm (stående)
B: 196mm * H: 138mm (liggande)
Pris: 2.670 SEK
kvartssida
Kvartsida (1/4)
B: 96mm * H: 138mm (stående)
B: 196mm * H: 67mm (liggande)
B: 46mm * H: 196mm (lång smal)
Pris: 1.445 SEK
åttondel
Åttondel (1/8)
B: 96mm * H: 67mm (liggande)
B: 46mm * H: 138mm (stående)
Pris: 880 SEK
sextondel
Sextondel (1/16)
B: 46mm * H: 67mm (stående)
Pris: 545 SEK
Begärd placering högersida   +5% (först till kvarn)
Första & Sista sidan +20%
Bildbehandling 125:- / påbörjad 15 min
Illustrationer 150:- / påbörjad 15 min
Sent inkommet material +15% (om plats finnes)
Uteblivet material (vid bokad annons debiteras full annonskostnad)

Utgivningsdagar       Boka annons         Annonsavtal

Betalningsvillkor

Vi har ingått ett samarbetsavtal med Swesum Faktureringstjänst AB gällande vår fakturahantering.
Den stora fördelen för oss blir att vi avlastas arbete med reskontrahantering, påminnelserutiner, likvid behandling etc.
De övergripande rutinerna som gäller vid vår fakturering genom Swesum är:

– Faktureringsavgift 36kr

– Fakturafordringar betalas på 30dgr

– Påminnelse på faktura sänds 5dgr efter förfallodatum, 50kr påminnelseavgift tillkommer.

– Förblir faktura obetald 7dgr efter påminnelse sänds fordran till inkassobehandling.

– Lagstadgade dröjsmålsräntor tillämpas.

– Vi kan genom detta samarbete koncentrera oss på det vi är bäst på, vår kärnverksamhet
Moms (25%) tillkommer på samtliga priser
Priser inkl. reklamskatt (8%)
Med reservation för ev. ändringar